ศูนย์วิจัยและพัฒนา VRI ร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท (I-Vet)

Last updated: 7 ม.ค. 2563  |  2122 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา VRI ร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท (I-Vet)

ศูนย์วิจัยและพัฒนา VRI ร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท (I-Vet)
เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาสเสด็จราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช.
ประจำปี 2560 (NAC 2017) ณ ห้องประชุม CC-Auditorium
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560

Powered by MakeWebEasy.com