Petaneer greet HRH Maha Chakri Sirindhorn

Last updated: 2020-01-07  |  1669 Views  | 

Petaneer greet HRH Maha Chakri Sirindhorn

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท (iVET) ผู้ผลิตสินค้า “PETANEER”
เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท (iVET) ผู้ผลิตสินค้า “PETANEER”
เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาสเสด็จราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช.
ประจำปี 2560 (NAC 2017) ณ ห้องประชุม CC-Auditorium
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560


Powered by MakeWebEasy.com